Fes-te soci de la JOF

Per tirar endavant les nostres activitats, i degut a la situació de les institucions i que no podem dependre de les subvencions, necessitem SOCIS.

Amb una aportació econòmica anual, segons les vostres possibilitats, formareu part d'aquest projecte que és la JOF, com a SOCI de la nostra entitat.

Moltes gràcies per recolzar la joventut, la música i la cultura! Amb el vostre ajut estem creant sinèrgies positives, xarxes que enriqueixen el teixit social i cultural del nostre país.