Junta

La junta de la Jove Orquestra de Figueres gestiona el funcionament de l'entitat. Així mateix s'acullen i es recolzen les diverses inicitives artístiques, col·laboracions i intercanvis que es proposen en el marc de les diferents seccions. Es dóna especial importància en vincular les famílies en els diversos actes socials a l'hora de crear un bon ambient social.

Actualment la junta està composada per: